Kendini Sanatla Tanı

Kendini Sanatla Tanı

25 Eylül 2016 0 Yazar: Burcu Öğünlü

Sanat, çocuklara kendilerini tanımak ve ifade etmek için fırsatlar sunuyor. ERA Kolejleri Görsel Sanatlar Bölüm Koordinatörü Kenan Işık , çocukların sanatla içsel bir zenginlik ve duyarlılık kazandıklarının altını çizerken, deha seviyesinde yetenek aramak yerine tüm çocukların sanat eğitimine yönlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Sanat çocuğa bir çeşit düşünme dili kazandırır. Çocuk, çizim yapma, boyama, kesme, yapıştırma, şekillendirme ve biçime götürme gibi etkinliklerde, kendine göre anlamlı bir bütünlük oluşturarak deneyim kazanır. Bu tür etkinlikler sonucunda kişi, yalnızca bir sanat ürünü ortaya çıkarmakla kalmaz, kendisini ifade edecek yollar da keşfeder.

Sanatsal uğraşların verdiği içsel zenginlik ve duyarlılık, bakmak yerine görmeyi, duymak yerine işitmeyi ve öze inmeyi öğretir. Sanat sayesinde çocuğun doğa ve nesnelere ilişkin bilgisi yükselirken elde ettiği sorun çözme yaklaşımlarını günlük yaşama aktarabilecek hale gelir. Bu ortamda çocuk, kendi doğal eğilimlerini uygulamakta, kendi deneyimlerini kullanmaktadır.

Sanat eğitimi yoluyla çocuklar düşüncelerini rahatça ifade edebildikleri için bir anlamda özgürleşirler. Bu noktada ebeveynlere düşen, çocukları doğru şekilde yönlendirmektir. Kazanımları düşünüldüğünde sanat eğitimi, yalnızca yetenekli olanlara değil bütün bireylere verilmelidir.

sanatın çocuğa kazandırdıkları

Sanat Eğitiminin Çocuğa Kazandırdıkları

Çocuklara sanat eğitimi verilmesinin amaçlarına değinen Kenan Işık, en önemli 10 amacı şöyle sıraladı:

  • * İletişim kurma olanağı ve kendini ifade etme yeteneği kazandırmak,
  • * Görsel okur-yazarlık kazandırarak kültürel bir bakış açısı sağlamak,
  • * Eleştirel ve analitik bakışla analiz ve sentez yaparak düşünme becerilerini geliştirmek,
  • * Algılama ve ayırt etme yeteneklerini geliştirmek,
  • * Kendi kültürünü ve diğer kültürleri öğrenme ve değerlendirme olanağı sağlamak,
  • * Araştıran, inceleyen ve sorgulayan bir kimlik kazandırmak,
  • * Sanata ilişkin teknik, bilgi ve beceri kazandırmak,
  • * Estetik değeri tanımayı ve seçmeyi sağlamak,
  • * Duygu, düşünme ve imgeleri bir ürüne dönüştürmede, üretici davranışı sağlamak,
  • * Bireye bir değer olduğunun bilincini ve güvenini kazandırmak…