Zeka Testlerinin Önemi ve Geçerliliği

1 Temmuz 2013 1 Yazar: Aile Merkezi

Zeka Testleri

Testlerden alınan IQ puanıyla okul başarısı arasında yüksek korelasyon bulunmakta. Bu demek oluyor ki testlerden yüksek puan alan kişiler olumsuz çevresel etmenlerle karşılaşmazlarsa gerek okul gerekse iş hayatlarında başarılı bir grafik sergiliyorlar.

Aynı tür testin aynı kişiye farklı zamanlarda uygulanmasıyla birbirine yakın puanlar elde edilmesi güvenirliliği ortaya koyar. Geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmış ve yüksek korelasyon bulunmuş testlerle çalışmak testin uygulamaya yönelik dezavantajlarını minimalize edeceği için özellikle çocuklarla yapılan çalışmaları daha verimli kılacaktır.

Zeka Testlerinin Avantaj ve Dezavantajları

Çocuklara zeka testi yaptırmanın avantajları olarak onların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak, uygun okullara yönlendirmek, ilgi ve yeteneklerinin olduğu alanlara  kanalize etmek olarak sıralayabiliriz.

Aksi durum olarak çocuk beklenen performansı gösterememişse ailede hayal kırıklığına paralel çocuğun başarısızlık duygusunu erken yaşlarda tatması testlerin dezavantajı olabilmekte.

Unutulmaması gereken 6 yaştan evvel çocuklardaki zeka testleri, testi yapan kişi, test ortamı dolayısıyla çocuğun performansı ile sınırlılık gösterebilir ve bazı durumlarda yanıltıcı olabilir. Aynı test 2 ayrı zamanda yapıldığında aynı sonucu vermeyebilir.

Çocuğun tek gelişim alanı zeka ya da bilişsel gelişim değildir. Test yapmada ki amaç çocuğun sağlıklı gelişimine yardımcı olmak ise çok yönlü ölçüm yapan gelişim testleri tercih edilmelidir. Bu test sonucuna göre uzman, dikkat çeken alan ile ilgili detaylı bilgilendirme yapabilir ve gerek görürse spesifik olarak o alanı ölçen test uygulayabilir.

 Zekayı geliştirmek mümkün mü ?

Anne ve babamızdan aldığımız zeka alt ve üst puanlarıyla dünyaya geliriz.  Ortalama zeka puanımızı yaşadığımız çevre koşullarının bize sunduğu uyarıcılar ortaya koyar. Bol uyarıcılı, ihtiyaçları karşılanmış, sağlıklı bir çevre ile zeka puanımız kalıtımsal olarak almamız gereken en üst sınıra,  tam tersi durum ise en alt sınıra yaklaştırır.

Bu ailemizde 110 – 130 zeka ortalaması varsa bizim 150 olmamızın pek mümkün olmadığı anlamını taşır J L

Zengin çevre uyaranı ne demektir ?

Bilgisayar, televizyon, eğitim, sosyal çevre, kitap… kısaca aklımıza gelebilecek her şey zengin çevre uyaranı olabilir. Bu olanakları kullanırken önemli olan gelişim düzeyinin ihtiyaçlarının doğru zamanda karşılanabilmesidir. Çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun uyarıcılar sunularak potansiyellerinin en üst noktasına çıkmaları sağlanabilir.

Uzman Pedagog Elif Erol Kimdir?

Zeka Testlerinin Önemi